HENK VAN BLERCK
Landschap, ruimte om tot jezelf te komen, je te bezinnen op het verleden om je heen, inspiratie op te doen. Ruimte om een slingerend lint van 1000 kaarsjes op de dijk te zetten. Om gelukkig te zijn, buiten, de wind door je haar of de zon op je gezicht.

Tijdens mijn studie Landschapsarchitectuur in Wageningen (1976-1985) leerden we dat het landschap op drie manieren betekenis heeft voor mensen. De economische betekenis komt altijd wel aan bod en de ecologische geeft men tegenwoordig veel aandacht. De derde betekenis heeft met cultuur te maken, met de verhalen die mensen in het landschap lezen en beleven - over hun historie, over het heden, over waarden en wensen, over schoonheid. Die verhalen geven we als mensen bewust of onbewust vorm in het landschap. Het landschap is zo een spiegel van onze cultuur.

Als landschapsarchitect heb ik er mijn vak van gemaakt om via de vorm, de opbouw en het uiterlijk van het landschap de verhalen van deze tijd te vertellen. Soms zijn dat nieuwe verhalen, maar meestal zijn het in ons landschap om cultuurhistorie. Dan gaat het om de verhalen van opeenvolgende periodes die ik opnieuw in onze leefomgeving tot uitdrukking probeer te brengen. Op die manier ben ik betrokken geweest bij allerlei projecten. Daarbij gebruik ik kleurrijke krijtschetsen en speelse presentaties, opiniërende voordrachten en beeldende essays. Ik probeer in mijn ontwerpen altijd de interactie met mensen in te bouwen, bijvoorbeeld door het de vorm van een spel te geven. Ik bedenk en produceer tentoonstellingen en manifestaties om de discussie over de toekomst van ons landschap te stimuleren.

In de afgelopen 35 jaar ben ik - als curator, producent en/of ontwerper - steeds binnen het beschikbare budget gebleven en zijn de deadlines door mij altijd gehaald. Dat klinkt oerdegelijk, toch zult u merken als u met mij gaat samenwerken dat juist fantasie een belangrijke kwaliteit is die ik inbreng. Die maakt het mogelijk om over de kantoorwanden van het gebruikelijke heen te kijken en om de horizon van de toekomst te verbreden. Mijn ideeën kunnen tot een flinke waardevermeerdering leiden, bij het stichten of vernieuwen van een landgoed bijvoorbeeld, maar ook bij iets alledaags als de inrichting van een plattelandsweg. Die creativiteit zet zich door in de manier waarop ik projecten opzet. In 2014 bij de landschapstriënnale noemden we het "postmodern organiseren”. Improvisatie en inspelen op talenten en kennis van anderen horen daarbij.

Denkt u erover om mij voor een klus in te schakelen, dan kom ik graag eens vrijblijvend met u van gedachten wisselen. Hebben we het idee dat onze samenwerking iets moois op kan leveren dan maken we in een volgend gesprek goede werk-afspraken. Daarna gaan we aan de slag!

Henk van Blerck